HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM HỌP PHIÊN CHÍNH THỨC

Sáng ngày 15/09/2014 tại Trường Cao đẳng NN và PNTT đồng bằng Bắc Bộ, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam đã họp phiên chính thức để xét duyệt hồ sơ đề xuất do các tỉnh/thành Hội gởi về Trung ương Hội trong một năm qua.

Mỗi ngày học một đoạn tiếng Anh
Everyone loved Priest John. He was a happy jolly fellow always willing to help or lend a hand. One time John was walking down the street humming a tune when he saw a little boy trying to reach the doorbell of a nearby house.
“Hey there sonny” said John “let me help you out”, and with that John reached out and pressed the bell.
“Anything else I can do for you,” asked John with a smile.
“Yes” said the boy. “Run! We’ve only got a few seconds before they come!”

Thư viện ảnh
Bình chọn
Theo bạn loại hoa nào sẽ là Quốc hoa của Việt Nam?
Đăng ký nhận tin hằng ngày
Giá vàng 9999 ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
(Nguồn: )
Tỷ giá
(Nguồn: )