TẾT CHO MỌI NHÀ

Ngày xuân 28/1/1941 (xuân Tân Tỵ), Đất nước đón một Người con của dân tộc, Đảng đón người sáng lập ra mình, trước đó 30 năm Người đi tìm chân lý để về giúp đồng bào. Bác trở về, Đảng có người trực tiếp giao dục, rèn luyện, dẫn lối đưa đường, nên 15 tuổi làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và đặt cơ sở cho những thắng lợi vẻ vang về sau của Cách mạng Việt Nam; 45 tuổi thống nhất được giang sơn, đưa giang sơn về một mối chung sức, đồng lòng xây dựng Việt Nam đàng hoàng, to đẹp; 56 tuổi làm cuộc đổi mới để tạo đà cho Việt Nam ta phát triển mạnh trong thế kỷ 21.

Quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống, là nghĩa cử cao quý của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm mỗi khi tết đến xuân về. Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, hoạt động chăm lo tết cho người dân được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương với sự chung tay của các cấp ngành. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Trọng Kim (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, điều đó đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.  - See more at: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2015/2/375786/#sthash.VUKO6lVU.dpuf
Quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống, là nghĩa cử cao quý của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm mỗi khi tết đến xuân về. Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, hoạt động chăm lo tết cho người dân được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương với sự chung tay của các cấp ngành. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Trọng Kim (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, điều đó đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.  - See more at: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2015/2/375786/#sthash.VUKO6lVU.dpuf

TẾT CHO MỌI NHÀ

Ngày xuân 28/1/1941 (xuân Tân Tỵ), Đất nước đón một Người con của dân tộc, Đảng đón người sáng lập ra mình, trước đó 30 năm Người đi tìm chân lý để về giúp đồng bào. Bác trở về, Đảng có người trực tiếp giao dục, rèn luyện, dẫn lối đưa đường, nên 15 tuổi làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và đặt cơ sở cho những thắng lợi vẻ vang về sau của Cách mạng Việt Nam; 45 tuổi thống nhất được giang sơn, đưa giang sơn về một mối chung sức, đồng lòng xây dựng Việt Nam đàng hoàng, to đẹp; 56 tuổi làm cuộc đổi mới để tạo đà cho Việt Nam ta phát triển mạnh trong thế kỷ 21.

Quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống, là nghĩa cử cao quý của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm mỗi khi tết đến xuân về. Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, hoạt động chăm lo tết cho người dân được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương với sự chung tay của các cấp ngành. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Trọng Kim (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, điều đó đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.  - See more at: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2015/2/375786/#sthash.VUKO6lVU.dpuf
Quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống, là nghĩa cử cao quý của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm mỗi khi tết đến xuân về. Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, hoạt động chăm lo tết cho người dân được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương với sự chung tay của các cấp ngành. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Trọng Kim (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, điều đó đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.  - See more at: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2015/2/375786/#sthash.VUKO6lVU.dpuf
QUẢN LÝ ĐÔ LA HÓA TRONG ĐIỀU HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM

Đô la hoá (ĐLH)là hiện tượng kinh tế diễn ra ở nhiều quốc gia đang phát triển và tác động mạnh đến nền kinh tế của nhiều quốc gia. Bên cạnh những mặt tích, thì những tác động tiêu cực của ĐLH gây ra ảnh hưởng nhiều mặt đến nền kinh tế của các nước đang phát triển. Để hạn chế hiện tượng ĐLH, Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển cần tăng cường quản lý ĐLH trong điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô.

Thư viện ảnh
Bình chọn
Theo bạn loại hoa nào sẽ là Quốc hoa của Việt Nam?




Đăng ký nhận tin hằng ngày
Giá vàng 9999 ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
(Nguồn: )
Tỷ giá
(Nguồn: )